กองทุนเงินออมล้ม ชาวบ้านงงเกิดจากอะไร จ.มหาสารคาม

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

Views

ชาวบ้าน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมกันเดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม หลังกองทุนเงินออมวันละบาท แจ้งปิดโครงการ แต่ไม่คืนเงินให้ชาวบ้าน

เป็นเงินที่เก็บมานานนับปี เจอแบบนี้อดรนทนไม่ไหว ต้องพากันมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวาปีปทุม ซึ่งชาวบ้านที่เดือดร้อน เป็นชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้าน ในตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท มาตั้งแต่ปี 2548 และได้ฝากเงินเข้ากองทุนเป็นประจำ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านได้เก็บเงินส่งให้กับคณะกรรมการตามปกติ แต่ทางกรรมการกองทุนได้ปฏิเสธการรับเงินออม และแจ้งสมาชิกว่ากองทุนนี้ล้มเลิกไปแล้ว แต่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุที่ล้มเลิกว่าเกิดจากอะไร

เจอแบบนี้ทำเอาชาวบ้านถึงกับงง เพราะเงินที่ชาวบ้านแต่ละคนฝากไว้ บางคนฝากมาเป็น 10 ปี แต่ไม่สามารถรับเงินตามข้อกำหนดของสวัสดิการที่แจ้งไว้ได้ ชาวบ้านจึงต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาช่วยตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ดังกล่าว เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับชาวบ้านมาก

ด้าย นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโสอำเภอวาปีปทุม ซึ่งรับหนังสือร้องเรียนของชาวบ้าน ก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า จะเร่งดำเนินการ โดยจะเรียกคณะกรรมการกองทุนสัจจะทรัพย์วันละบาทของ ต.หนองทุ่ม เข้ามาชี้แจง โดยจะให้นำเอาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเข้ามาแจกแจงที่อำเภอ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน กองทุนเงินออมวันละบาท กองทุนเงินออมปิดโครงการ กองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละบาท กองทุนเงินออมล้ม กองทุนเงินออมล้ม มหาสารคาม