ทหารตรวจประปาหมู่บ้าน สร้างเสร็จ 2 ปี ใช้ไม่ได้ จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

Views

ทหารลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริต โครงการประปาหมู่บ้าน 4 จุด ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังสร้างเสร็จแต่ใช้งานไม่ได้

ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ และชาวบ้านในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน 4 จุด หลังผู้รับเหมาส่งมอบงานให้กับท้องถิ่นเมื่อปี 2559 แต่ผ่านมา 2 ปี ยังไม่สามารถใช้งานได้

จุดแรก คือ ที่หมู่บ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 พบว่า ประปาหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่มีปัญหาเพราะไม่มีท่อประปาต่อไปยังบ้านเรือนของชาวบ้าน

จุดที่สอง คือ หมู่บ้านแม่ยางห้า หมู่ 4 พบว่า ระบบประปาไม่สามารถใช้งานได้เลย เพราะถังเก็บน้ำดิบเก็บน้ำไม่ได้ ขณะที่ถังแยกตะกอนก็มีน้ำขัง จนน้ำเน่าเสีย

จุดที่สาม อยู่ที่หมู่บ้านเด่นฮ่อม หมู่ 9 ที่จุดนี้พบว่า แท็งก์น้ำเก็บน้ำไม่ได้ และไม่สามารถส่งน้ำไปตามบ้านในพื้นที่สูงได้ เพราะแท็งก์น้ำอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนจุดสุดท้าย คือ หมู่บ้านป่าเกี้ยะนอก หมู่ 1 แท็งก์น้ำเก็บน้ำไม่ได้เช่นกัน และระบบการวางท่อประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านสงสัยว่า หน่วยงานท้องถิ่นที่ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา รับงานมาได้อย่างไร

ด้าน พันเอกพนม ศรีเผือด หัวหน้าฝ่ายข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วน พร้อมทั้งจะประสานหน่ายงานที่ดูแลการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 4 จุด ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว ส่วนการตรวจสอบเรื่องทุจริตโครงการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องไว้แล้ว

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ ประปาหมู่บ้าน เชียงใหม่ ใช้น้ำประปาไม่ได้ ประปาหมู่บ้าน ใช้ไม่ได้