เดินหน้าประเทศไทย : ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 18:18 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
พิธีกร : ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย
แขกรับเชิญ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 5 ธค 61 ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย พล อ ฉัตรชัย สาริกัลยะ สำเริง แสงภู่วงค์ ทองเปลว กองจันทร์ รองนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อธิบดีกรมชลประทาน