สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิลอราด ดอดิก นายเชลิโค คอมชิช และ นายเชฟิก จาเฟโรวิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 21:03 น.

Views

ฯพณฯ นายมิลอราด ดอดิก ฯพณฯ นายเชลิโค คอมชิช และ ฯพณฯ นายเชฟิก จาเฟโรวิช คณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโว ในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระราชสาส์นแสดงความยินดี คณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา