องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 21:05 น.

Views

ที่สโมสรทหารบก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว และสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ โดยปีนี้ มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 351 คน โดยวันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แก่นายวิชัย กุนัน บิดาของจ่าแซม หรือนาวาตรีสมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการด้วย สำหรับพ่อตัวอย่างฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ อาทิ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภรรยาคนเดียว บุตรหลานประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม นับแต่การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีพ่อตัวอย่างฯ ที่ได้รับการคัดเลือก 11,450 คน

Tag : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี งานวันพ่อแห่งชาติ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ