สารคดีชุด สายธารแห่งพระเมตตา ตอน คลองลัดโพธิ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 21:07 น.

Views

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอสารคดีชุด "สายธารแห่งพระเมตตา" วันนี้เสนอ ตอน "คลองลัดโพธิ์" เป็นตอนสุดท้าย
   
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นหนึ่งในกว่า 4,000 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ในอดีต คลองลัดโพธิ์ มีความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ยาว 600 เมตร เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือ และระบายน้ำออกสู่อ่าวไทย เวลาผ่านไปแนวคลองถูกถมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม คลองแห่งนี้จึงตื้นเขินเหลือเพียง 1-2 เมตร ทำให้ในช่วงน้ำหลาก พื้นที่ชุมชนจะถูกน้ำท่วม เป็นปัญหาซ้ำซากของคนในพื้นที่ 

จนในปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ ขยายคลองให้มีความลึก 7 เมตร และด้านท้ายน้ำกว้าง 66 เมตร เพื่อย่นระยะทางไหลของน้ำลงสู่อ่าวไทย จากเดิมระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลานาน 5 ชั่วโมง ลดเหลือเพียง 10 นาที พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ และปิดกั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้าไปในพื้นที่ช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ดังกระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเล ทำให้ตั้งแต่ปี 2549 ที่โครงการแล้วเสร็จ ชาวพระประแดงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องทนกับสภาพปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไป

คลองลัดโพธิ์ นอกจากจะเป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชาวพระประแดงทุกคนภูมิใจแล้ว ยังถือเป็นสถานที่สำคัญ ที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานต่าง ๆ ยังได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จัดสร้างสวนสุขภาพลัดโพธิ์ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ตราบนานเท่านาน

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สารคดีสายธารแห่งพระเมตตา คลองลัดโพธิ์ สารคดีในหลวง รัชกาลที่ 9 สารคดีในหลวง ร9