News

สวนนงนุช พัทยา ปรับภูมิทัศน์ชุมชนแออัด ย่านบางกอกน้อย สร้างสวนหย่อมเพิ่มความร่มรื่น

สวนนงนุช พัทยา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 เข้าจัดสวนปรับภูมิทัศน์ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย เพื่อสร้างสวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชน

พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานมอบพื้นที่สวนหย่อมให้กับประชาชน ที่อาศัยภายในชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

สวนนงนุช พัทยา เข้าปรับภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่ารกร้างของชุมชนเดิม นำมาปูพื้น ทาสีรั้ว จัดที่นั่ง และนำต้นไม้มาปลูก เช่น ไทรเกาหลี และ ต้นจั๋ง เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนและดูแลง่าย เหมาะกับสภาพพื้นที่ เพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ไม่เหมาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่

ชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นแห่งที่ 2 ที่ สวนนงนุช พัทยา ได้เข้ามาทำการปรับสถานที่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นใจกลางชุมชน ให้กับผู้พักอาศัยได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร