News

สวนนงนุช พัทยา ปรับภูมิทัศน์ชุมชนแออัด

พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานมอบพื้นที่สวนหย่อมให้กับประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

สวนนงนุช พัทยา เข้าปรับภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่ารกร้างของชุมชนเดิม นำมาปูพื้น ทาสีรั้ว จัดที่นั่ง และนำต้นไม้มาปลูก เช่น ไทรเกาหลี และ ต้นจั๋ง เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ทนและดูแลง่ายเหมาะกับสภาพพื้นที่ เพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ไม่เหมาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่

ชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นแห่งที่ 2 ที่สวนนงนุช พัทยา ได้เข้ามาทำการปรับสถานที่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นใจกลางชุมชน ให้ผู้พักอาศัยได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร