มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 00:14 น.

Views

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มเติมจำนวน 2 คนคือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคล เป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นำหลักฐาน มาสมัครได้ตามภูมิลำเนา โดยดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม และ กกต. จะคัดเลือกบุคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้ง ภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ คาดว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งได้ภายในช่วงต้นเดือนมกราคม 2562

การเชิญพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมกับแม่น้ำ 5 สาย
พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรค ยืนยันอีกครั้ง จะไม่เข้าร่วมการหารือ เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ เนื่องจากการไม่เปิดโอกาสให้มีการตอบข้อซักถามในสิ่งที่พรรคการเมืองสงสัย และสิ่งที่พรรคต้องการคือ ความเท่าเทียมกันไม่ใช่อำนาจรัฐสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวแสดงจุดยืนต่อคำเชิญเข้าร่วมประชุมแม่น้ำ 5 สาย อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

พรรคเพื่อไทยยืนยันเช่นกัน ไม่เข้าร่วมหารือ เพราะไม่มีประโยชน์ และมองว่าหากเป็นการเชิญจาก กกต.เอง ก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่เมื่อเป็นเวทีของรัฐบาลและ คสช. ก็ถือว่าไม่เหมาะสม ซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าทำตามกติกากฎเกณฑ์อย่างแท้จริง และจะมั่นใจว่าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็ต่อเมื่อ กกต. ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ ไม่ถูกการครอบงำจาก คสช. หรือพรรคการเมืองในนามของรัฐบาล

พรรคชาติพัฒนา ได้รับการยืนยันจากประธานที่ปรึกษาว่าหัวหน้าพรรคจะเข้าร่วมหารือเอง โดยจะไปพร้อมกับรองหัวหน้าพรรค เพื่อรับทราบขั้นตอนต่างๆ ของการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งจะเป็นทางออกที่ดีของประเทศ เพราะเป็นระบอบที่มาจากการเลือกตั้ง