เปิดศูนย์วิจัยดินแห่งแรกของโลก / หลายจังหวัดจัดกิจกรรม

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 00:14 น.

Views

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ในพรุ่งนี้ โดยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกภาคีดินโลกกว่า 24 ประเทศ ให้ใช้พื้นที่กว่า 800 ไร่ ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ และส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน พร้อมมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดูแลศูนย์ฯ ดังกล่าว

ภายในศูนย์ฯ จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านดินควบคู่ไปกับศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับดินทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค นับเป็นศูนย์วิจัยด้านดินแห่งแรกของโลก

ซึ่งในวันนี้นอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติแล้ว ยังเป็นวันดินโลกประจำปี 2561 หลายจังหวัดทั่วประเทศจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันดินโลก ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับชมพระปรีชาสามารถของพระองค์ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม

ที่โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันจังหวัดอุตรดิตถ์ หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันดินโลก เนื่องจากปอเทืองถือเป็นพืชในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้ปรับปรุงดินได้

ทางภาคอีสาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทำการเพาะปลูกสร้างรายได้ และร่วมกันโยนลูกบอล EM (Effective Microorganism Ball) ปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก นอกจากนี้ ยังได้มอบพันธุ์กล้าไม้ต้นจันพระนารายณ์แก่หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชน นำไปปลูกรอบอ่างเก็บน้ำเป็นการเทิดพระเกียรติ

และที่จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกด้วยการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง เพื่อให้ความรู้ประชาชน, รณรงค์ปลูกต้นปอเทืองทั่วจังหวัดสิงห์บุรี และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกร ที่น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในชีวิต