รถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ ทดลองเปิดการแล้ว

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นการเปิดทดลองให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายสายใต้ แบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 9 สถานีระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยจะให้ประชาชนทั่วไป รับบัตรทดลองใช้บริการได้ในแต่ละสถานี  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเริ่มเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทำให้ค่าโดยสาร ทั้งโครงการถึงส่วนต่อขยาย หรือขึ้นจากสถานีหมอชิตไปถึงสมุทรปราการจะอยู่ที่ 59 บาท แต่หลังจาก 4 เดือนไปแล้วจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหวังว่าการเชื่อมโยงกรุงเทพฯและปริมณฑล ผ่านระบบราง จะเป็นการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาจราจร และ ลดภาระของประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย พร้อมขอให้หาแนวทางให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสใช้บริการในระบบนี้

จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้จากโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมุทรปราการ ไปยังสถานีเคหะสมุทรปราการ พร้อมพบปะกับชาวสมุทรปราการที่มารอต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีอธิบายนโยบายเชื่อมโยงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวสมุทรปราการ รวมถึงขอความร่วมมือให้จัดทำพื้นที่จอดแล้วจรด้วย