คณะสำรวจเกาหลีใต้ กลับจากเกาหลีเหนือ

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

คณะผู้สำรวจจากเกาหลีใต้ จำนวน 28 คนที่เดินทางเข้าไปสำรวจเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินรถไฟสายตะวันตกของเกาหลีเหนือ เดินทางกลับประเทศแล้วหลังสำรวจร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือ เป็นเวลา 6 วัน นับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนเป็นต้นมา โดยมีระยะทางสำรวจราว 400 กิโลเมตร และใช้ความเร็วของรถไฟขณะทำการสำรวจระหว่าง 20-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนคณะสำรวจชุดที่ 2 จะเดินทางเข้าไปยังเขตเกาหลีเหนือ ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เพื่อสำรวจเส้นทางเดินรถไฟ สายตะวันออก ของเกาหลีเหนือ ระยะทาง 800 กิโลเมตร ที่กำหนดจะเสร็จสิ้นการสำรวจในวันที่ 17 ธันวาคมนี้
              
การสำรวจเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินรถไฟของเกาหลีเหนือ เกิดขึ้นตามข้อตกลงที่ผู้นำของ 2 ประเทศ ตกลงกันเอาไว้ ระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา และเชื่อมต่อระบบการเดินรถไฟของ 2 ประเทศ และสร้างความปรองดอง ตลอดทั้งสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ที่แบ่งแยกกันมาเป็นเวลายาวนาน

Tag : รอบรั้วเอเชีย คณะสำรวจเกาหลีใต้กลับจากเกาหลีเหนือ คณะสำรวจเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ