พม.โต้ข้อมูลไทยติดอันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลก

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ปลัดกระทรวง พม. ตอบโต้ข้อมูลไทยติดอันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลก เป็นความคลาดเคลื่อน

งานวิจัยของ CS Global Wealth Report 2018 ที่จัดอันดับให้ไทยครองแชมป์ความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก อ้างอิงผลสำรวจ ที่ระบุว่า กลุ่มคนร่ำรวย 1 เปอร์เซ็นต์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็น 66.9 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ

ชี้ความเหลื่อมล้ำของคนไทยมากกว่า รัสเซีย และตุรกี ขณะที่คนกลุ่มยากจนที่สุด มี 10 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีทรัพย์สิน รายงานฉบับนี้ ยังสะท้อนว่าคนครึ่งประเทศหาเช้ากินค่ำ มีเงินเดือนชนเดือนไม่เหลือเก็บออม

เรื่องนี้ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ตั้งข้อสังเกตรายงานฉบับนี้ วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดิน และบัญชีเงินฝาก เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียวมาวิเคราะห์ ขาดทั้งข้อมูลเรื่องรายรับ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือนของคนทั้งประเทศ

สำหรับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ จัดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ และปีใหม่นี้ พม.มีของขวัญ 4 ความสุข อาทิ คงอัตราดอกเบี้ยต่ำสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำ พม., บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ, ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว และของขวัญชิ้นต่อไป ขยายเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท เริ่มจากแรกเกิด ตอนนี้ให้ถึง 3 ขวบ จะขยายไปถึง 6 ขวบ

Tag : ความเหลื่อมล้ำ ปลัดกระทรวง พม CS Global Wealth Report 2018 ไทยติดอันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำของคนไทย