เผยผลสำรวจ หนี้ครัวเรือนพุ่ง คนไทยหมุนเงินจ่ายหนี้ไม่ทัน

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย พบว่าคนไทยเป็นหนี้มากขึ้นถึง 5.8% และส่วนใหญ่หมุนเงินจ่ายหนี้ไม่ทัน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ประจำปี 2561 พบว่าคนไทยมีหนี้สินเฉลี่ยกว่า 316,000 บาทต่อครัวเรือน

ขยายตัวจากปีที่แล้วถึง 5.8% โดยแต่ละครัวเรือน ต่างมีภาระต้องผ่อนชำระหนี้ประมาณ 16,000 บาทต่อเดือน ทำให้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ขาดการชำระ หรือผิดนัดชำระหนี้แล้วกว่า 86% สาเหตุหลักเป็นเพราะหมุนเงินไม่ทัน และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น

โดยการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายทั่วไป รองลงมาคือหนี้ซื้อยานพาหนะ ซึ่งลักษณะการเป็นหนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ในระบบมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลเปิดให้กู้เงินผ่านนาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัว ทำให้กลุ่มเป้าหมายกู้หนี้ในระบบจนเกือบเต็มวงเงิน สุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ จากผลสำรวจความต้องการกู้เงินในอนาคต ยังพบว่าประชาชนส่วนมากกว่า 52% ต้องการกู้เงินเพิ่ม เพื่อนำไปใช้จ่ายทั่วไป และนำไปชำระหนี้เก่า หรือนำเงินไปเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ สำคัญกว่านั้นคือ ต้องการให้รัฐบาลฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน รวมทั้งควบคุมระดับราคาสินค้าให้เหมาะสม รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิการประชาชนให้ครอบคลุมมากกว่านี้

Tag : ผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย หนี้ครัวเรือนไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กู้เงินนอกระบบ เงินกู้ หนี้ครัวเรือน