สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินสำหรับพิธีโปรยดินแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 19:54 น.

Views

ที่กุโบร์บ้านพรุหลุมพี หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพนายหมู่โทกฤษดา ติเอียดย่อ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเทพาที่ 8 ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดนัดท่าหยี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายหมู่โทกฤษดา อย่างหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดินพระราชทาน หมู่โทกฤษดา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงขลา