ไหลแพไฟ จ.อุตรดิตถ์ / ประเพณีสังฆเติ๋น จ.ลำปาง

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ไหลแพไฟ จ.อุตรดิตถ์
บริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน ท่าน้ำวัดวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศ เดินทางไปร่วมประเพณีไหลแพไฟ ซึ่งเป็นการประกอบพิธีเพื่อขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดต่อเนื่องมากว่า 20 ปีแล้ว

โดยชาวบ้านเชื่อว่าแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นน้ำสายหลักอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชีวิต อีกทั้งทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สร้างผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จึงจัดประเพณีไหลแพไฟ ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 7 แพ ประดับตกแต่งสวยงาม เริ่มปล่อยขบวนแพที่ท่าน้ำวังแดง ให้ไหลผ่านตำบลต่างๆ ของอำเภอตรอน ไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว

ประเพณีสังฆเติ๋น จ.ลำปาง
ที่จังหวัดลำปาง จัดประเพณี "เมืองสังฆเติ๋นรวมใจ" ซึ่งสวยงามอลังการไปด้วยแสง สี เสียง ประเพณีที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ชาวบ้านต่างนำอาหาร สิ่งของ ที่เรียกว่า ครัวตาน แห่ไปถวายพระ และร่วมฟังเรื่องเล่าของเมือง สังฆเติ๋น ในอดีต

โดยคำว่า สัง-คะ-เติ๋น เป็นชื่อเมืองในอดีตของอำเภอเถินคำว่าเติ๋น แปลว่า เตือนหรือบอก ซึ่งในสมัยก่อนพระสงฆ์เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหากชาวบ้านจะทำการอันใด จะต้องปรึกษาหรือฟังคำเตือนจากพระสงฆ์ก่อน แต่ต่อมาคำว่า เติ๋น เพี้ยนเป็นคำว่า เถิน ชื่อของอำเภอในปัจจุบัน