ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ เปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวฯ

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 08:51 น.

Views

หลายคนเตรียมความพร้อมกันแล้วสำหรับ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในเวลา 16.00 น. จะทรงจักรยาน นำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก และร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

Tag : สนามข่าว 7 สี Bike อุ่นไอรัก กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก งานอุ่นไอรัก งาน Bike อุ่นไอรัก อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว