กองทัพอากาศจีนใช้เครื่องบินรบจากรัสเซียฝึกการซ้อมรบ

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 13:03 น.

Views

กองทัพอากาศจีน เปิดการซ้อมรบทางอากาศ โดยมีการใช้เครื่องบินรบที่ซื้อไปจากรัสเซีย เข้าร่วมในการฝึกซ้อมด้วย

หลังมีการปรับปรุงและดัดแปลง รวมทั้งฝึกซ้อมการเติมน้ำมันทางอากาศมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ในที่สุด กองทัพอากาศจีน ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรบทางอากาศ ด้วยการนำเครื่องบินรบแบบ ซู-35 ที่ซื้อไปจากรัสเซีย เข้าร่วมในการซ้อมรบด้วย โดยฝึกซ้อมโจมตีและค้นหาเป้าหมายของข้าศึกทั้งกลางวัน และกลางคืนในหลายรูปแบบ อาทิ การยิงจรวดโจมตี, การเติมน้ำมันกลางอากาศในกรณีบินโจมตีในระยะไกล ตลอดทั้งการบินขึ้นลงในระยะใกล้ และการโจมตีแบบใช้เครื่องบินรบ 2 ลำ และ 4 ลำ โดยเครื่องบินรบ ซู-35 ของรัสเซีย มีขีดความสามารถสูง และคล่องตัวในการรบ โดยสามารถหมุนตัวได้อย่างรวดเร็วทั้งในแนวตั้ง และแนวระนาบ

จีนตกลงซื้อเครื่องบินรบแบบ ซู-35 จากรัสเซีย ตั้งแต่ปี 2558 โดยฝ่ายรัสเซียส่งมอบให้จีน 4 ลำแรก เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2559 และกองทัพจีนใช้เครื่องบินรบ 4 ลำนี้ ฝึกซ้อมบินตรวจการณ์เหนือหมู่เกาะต่าง ๆ ที่จีนอ้างความเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมทั้งเกาะไต้หวัน

Tag : รอบรั้วเอเชีย กองทัพอากาศจีน จีน จีนซ้อมรบ เครื่องบินรบรัสเซีย รัสเซีย