ขอเชิญรับเสด็จฯ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต. และในเวลาประมาณ 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงจักรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" และร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า