พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธนบัตร 1,000 บาท ชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 14:56 น.

Views

ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดของธนบัตรรุ่นนี้ได้ที่ YouTube Bank of Thailand ครับ https://youtu.be/0aAqNxRhJwY

Tag : รัชกาลที่10 ธนบัตรชุดแรก รับรางวัล