สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ดังนี้

เวลา 16.18 น. นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (Mr.Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
              
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาก่อน  

เวลา 16.23 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเหวียน หาย บั่ง (Mr.Nguyen Hai Bang) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย
              
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายเหวียน หาย บั่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

เวลา 16.28 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง (Mr.Seng Soukhathivong) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย นายแสง สุขะทิวง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน

เวลา 16.32 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
              
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นายปีร์กะ ตาปีโอละ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐมอลโดวา มาก่อน

เวลา 16.42 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี (Mr.Waldemar Dubaniowski) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส (Pricewater house Coopers) สาธารณรัฐโปแลนด์ และกรรมการมูลนิธิอินโนเวทีฟ โปแลนด์ (Innovative Poland) มาก่อน

เวลา 16.47 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบ็อกดัน บาเดีย (Mr.Bogdan Badea) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย นายบ็อกดัน บาเดีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการประสานงานกิจการสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดภายในและนโยบายมุ้งเน้นขอบเขตเฉพาะด้าน กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย มาก่อน

เวลา 16.51 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs.Eva Hager) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
           
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นางอีวา แฮเกอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสหรัฐเม็กซิโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลีซสาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐฮอนดูรัส สาธารณรัฐนิคารากัว และสาธารณรัฐปานามา มาก่อน

เวลา 16.56 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr.Ahmed Nuhu Bamalli) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และรักษาการกรรรมการผู้จัดการบริษัท ไนจีเรียน ซีเคียวริตี พริ้นติ้ง แอนด์ มินติ้ง (Nigerian Security Printing and Minting) มาก่อน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง