พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 17.48 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเกศ "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต"

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ซึ่งมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ซึ่งได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. มาประดิษฐานบนกลีบบัว บริเวณฐานมีสัญลักษณ์รูปงูสื่อถึงเรื่องราวตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" หมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่
              
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสั่งจองพระพุทธรูปจำลอง ขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รวมถึงวัตถุมงคล ได้แก่ พระลอยองค์พิมพ์เล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่าง ๆ ผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โทรศัพท์ 080-629-3907 และ 080-629-3909 รวมถึงสั่งจองผ่านธนาคารออมสินทุกสาขา ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต