สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน และอำเภอทุ่งศรีอุดม ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น และราษฎรในพื้นที่อำเภอนาเยีย อำเภอตาลสุ่ม และอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1,500 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยวันนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย นอกจากนี้ องคมนตรียังได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง รวม 5 คน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่ม ภัยหนาว อุบลราชธานี พระราชทานความช่วยเหลือ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี