พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต"

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 05:10 น.

Views

วานนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเกศ "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองพระพุทธรูปจำลอง ขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รวมถึงวัตถุมงคล ได้แก่ พระลอยองค์พิมพ์เล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่างๆ ผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โทรศัพท์ 080-629-3907 และ 080-629-3909 รวมทั้งสามารถสั่งจองผ่านธนาคารออมสินทุกสาขา ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Tag : สนามข่าว 7 สี