ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว : ตอนที่ 3 ครูอาจารย์สานอนาคตการเมืองยุคใหม่

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 17:01 น.

Views

ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว : ตอนที่ 3 ครูอาจารย์สานอนาคตการเมืองยุคใหม่

รายการ ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
พิธีกร : ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
ผู้ดำเนินรายการ : กมลาสน์ เอียดศรีชาย, เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์, ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ, สมโภชน์ โตรักษา

ครูอาจารย์ผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ และเป็นผู้ที่ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ซึ่งอาจกลายเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโฉมการเมืองในอนาคต ครูอาจารย์กลุ่มนี้จะมีมุมมองการเมืองและการเลือกตั้งปี 2562 อย่างไรต้องไปติดตามชมกัน พร้อมทั้งไปฟังแนวทางจากกกต.ในการสกัดกั้นนักการเมืองโกงกินบ้านเมืองไม่ให้เข้าไปนั่งในสภา

Tag : ถามตอบ เลือกตั้ง 62 มาแล้ว เลือกตั้ง เลือกตั้ง 62 เลือกตั้ง 2562 ถามมา-ตอบไป