เปิดปฏิทินเลือกตั้ง เดินหน้าเข้าคูหา 24 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 19:00 น.

Views

ปฏิทินเดินหน้าเลือกตั้ง #การเมืองเรื่องของทุกคน

ธันวาคม 61
11 ธ.ค.        พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มีผลบังคับใช้
20 ธ.ค.        กกต.ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.
28 ธ.ค.        รัฐบาลหยุดเสนอร่างกฎหมายให้ สนช.
ภายใน ธ.ค.ปลดล็อกทำกิจกรรมการเมือง, ยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช. 9 ฉบับ (ยกเว้นข้อที่ไม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม)

มกราคม 62
2 ม.ค.         ประกาศใช้พรฏ.ให้เลือกตั้ง สส. (เริ่มหาเสียงได้/เริ่มคิดค่าใช้จ่าย)
4 ม.ค.         กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร จำนวน สส.แต่ละจังหวัด/เขตเลือกตั้ง/สถานที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
14-18 ม.ค.     รับสมัคร/พรรคแจ้งชื่อผู้จะเสนอเป็นนายกฯ (5 วัน)
25 ม.ค.        กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต/บัญชีรายชื่อทุกพรรค

กุมภาพันธ์ 62
4-16 ก.พ.     วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
15 ก.พ.        สนช.หยุดพิจารณากฎหมาย
17 ก.พ.        วันเลือกตั้งล่วงหน้า
24 ก.พ.        วันเลือกตั้ง (ตามข้อเสนอของกกต.)

เมษายน 62
25 เม.ย.       วันสุดท้ายของการประกาศผลเลือกตั้ง
28 เม.ย.       วันสุดท้ายที่ คสช. คัดเลือก 250 สว.และนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย
(รอประกาศ)          ประกาศแต่งตั้ง สว.

พฤษภาคม 62
9 พ.ค.                     วันสุดท้ายของการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก (เสด็จเปิดสภาฯ) (ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง)
(รอประกาศ)            ตั้งปธ.สภา/วุฒิสภา
(รอประกาศ)            เลือกนายกฯ
(รอประกาศ)            ตั้งครม.
(รอประกาศ)            ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ (ครม./คสช.พ้นตำแหน่ง)
(รอประกาศ)             ครม.ใหม่แถลงนโยบาย (ภายใน 15 วันนับแต่วันถวายสัตย์)

Tag : ทิศทางประเทศไทย เลือกตั้ง 2562