สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในวันนี้ดังนี้

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ดังนี้

เวลา 16.14 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมาร์เทิน ค็อคค์ (Mr. Marten Kokk) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทย ในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทย นายมาร์เทิน ค็อคค์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย

เวลา 16.18 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาชิล ซูลีอาชวีลี (Mr.Archil Dzuliashvili) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งจอร์เจียประจำประเทศไทย ในการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทย นายอาชิล ซูลีอาชวีลี ยังดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดีย ด้วย

เวลา 16.21 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล (Dato' Jojie Samuel) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย ดาโต๊ะโจจี แซมูเอล เคยเป็นอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย มาก่อน

เวลา 16.26 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน (Mrs.Laila Ahmed Bahaaeldin) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรม ระหว่างประเทศ และกิจการสังคม กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มาก่อน

เวลา 16.41 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (Mr.Ahmed Abdulla Al-Hajeri) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี เคยเป็นรักษาการอธิบดีกรมกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนมาก่อน

เวลา 16.46 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (Mrs.Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน เคยเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกามาก่อน

เวลา 16.49 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (Mr.Kees Pieter Rade) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เคยเป็นอุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำสาธารณรัฐซูรินาเม มาก่อน

เวลา 17.02 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีรพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอานันทมหิดล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

เวลา 17.14 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่ออำนวยความยุติธรรม ความสุข และความสงบของประเทศชาติ และประชาชน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ