หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

วันนี้ หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนจะมีพิธีเปิดงานจริงในวันพรุ่งนี้ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฯ เวลา 14.30 น. โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัย ภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ได้จัดพื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง, เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงปัจจุบัน ส่วนบริเวณสนามเสือป่า มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904, ร้านมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, การจำลองตลาดบก, ตลาดน้ำ, เวทีการแสดงมหรสพ นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมทำบุญ โดยการซื้อสลากชิงโชค มัจฉาพาโชค และสลากการกุศลชิงรางวัลด้วย

ทั้งนี้ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่ จะทรงจักรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 39 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก รวมทั้งร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยวันศุกร์และเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานอุ่นไอรัก Bike อุ่นไอรัก อุ่นไอรัก