News

รายงานพิเศษ : ประชาชนร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ประชาชนปลาบปลื้มใจเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ติดตามจากรายงาน

นักปั่นจากทั่วทุกสารทิศ ต่างตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งหลายคนมากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ภาพความประทับใจนี้ ถูกปล่อยตัวเริ่มปั่นจักรเป็นกลุ่มแรก ในประเภทครอบครัว ที่บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 9 จุดลงทะเบียน 10 เส้นทาง นักปั่นจักรยานต่างเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจกันมาอย่างดี ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ ทั้งการบริการอาหาร น้ำดื่ม การตรวจเช็คร่างกายของทีมแพทย์ ทั้งประจำจุดและตามขบวน รวมถึงการอำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อมของรถจักรยานทุกชนิด ทุกประเภท ให้สามารถปั่นไปให้ถึงจุดหมาย โดยเฉพาะเส้นทาง 39 กิโลเมตร

กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" สร้างความปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก ได้เห็นถึงความสามัคคี ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ที่สำคัญได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์