สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพราษฎร ที่เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่จังหวัดราชบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพ นายเลื่อม พยอมหอม อายุ 73 ปี ซึ่งร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรัก จากจุดปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร เมื่อถึงบริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง นายชยาวุธ ได้หมดสติล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิ์บัลลังก์ อำเภอบ้านโป่ง

ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายสิทธิชัย บรรเจิดสุข อายุ 59 ปี ซึ่งได้ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรัก โดยขณะปั่นจักรยานไปยังจุดรวมพลที่สนามกีฬากลางจังหวัด นายสิทธิชัย ได้หมดสติล้มลง บริเวณหน้าโรงแรมสยามธานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนกะถิน อำเภอพุนพิน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับทั้ง 2 ศพไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพราษฎร ผู้เสียชีวิตกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก