News

กระทรวงสาธารณสุข สรุปการให้บริการดูแลสุขภาพ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ภาพรวมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก สรุปว่า ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 536,390 ราย ทั่วประเทศ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุมีจำนวนผู้มารับบริการทางการแพทย์ 32,486 ราย และพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีผู้มารับบริการที่หน่วยแพทย์จิตอาสาประปราย ส่วนใหญ่ เป็นลม ขอยาดม และแอมโมเนีย

หน่วยแพทย์ ตรวจรักษา และรักษา รวมถึงนำส่งโรงพยาบาล รวม 129 ราย ภายใต้ความร่วมมือทั้งแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลของสาธารณสุข, แพทย์ประจำพระองค์ กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ , กทม.และเอกชน รวมไปถึงมูลนิธิ และจิตอาสา

ด้านนายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ กทม.ระบุว่า กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก แพทย์ พยาบาล ร่วมดูแลนักปั่น ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน จนถึงช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. สรุปรายงานมีคนเป็นลม อุบัติเหตุ ,เหนื่อย หยุดพักเอาแรงแล้วปั่นต่อ ไปถึงโรคลมชัก โรคหัวใจ

สำหรับเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ สรุปนำส่งโรงพยาบาล 66 ราย และแอดมิต 17 ราย ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ และประชาชนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก