7 จุดประกาย : เยาวชนบนเรือนิปปอนมารู ตอนที่ 2

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

การแสดง Flag cheer เป็นธรรมเนียมที่น้องๆ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ จะแสดงทุกครั้งที่เรือนิปปอนมารู เทียบท่าประเทศต่างๆ ในอาเซียนและญี่ปุ่น เป็นการแสดงสั้นๆ ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ