เปิดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ฯ ในโอกาสต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10:17 น.

Views

เดือนธันวาคมนี้ กรมธนารักษ์ได้เริ่มนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญ ในโอกาสต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อนำไปมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่บุคคลสำคัญ หรือเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ผู้ที่สนใจสามารถชมและซื้อสินค้าได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนกลางสามารถติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ

สำหรับเหรียญที่นำออกจำหน่าย ประกอบด้วย

-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ พ.ศ. 2506 (รัชกาลที่ 9)
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 25 ปี พ.ศ. 2514 (รัชกาลที่ 9)
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบ 30 ปี พ.ศ. 2524 (รัชกาลที่ 9)
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (รัชกาลที่ 9)
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา แท่นอะคริลิคใสหยดน้ำบรรจุ
-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน
-แผ่นพับบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (รัชกาลที่ 9)
-แผ่นพับบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Tag : กรมธนารักษ์ เหรียญกษาปณ์ ปีใหม่