พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เทรีซา เมย์ขอรัฐสภาเลื่อนลงมติรับร่าง"เบร็กซิต"

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 11:00 น.

Views

นางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ขอรัฐสภาเลื่อนการลงมติรับ"ร่างข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรป"หรือ"เบร็กซิต" ยอมรับหากฝืนให้ลงคะแนนไม่ผ่านแน่ ขอเจรจาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องไอร์แลนด์เหนือกับสหภาพยุโรปหรืออียูก่อน

หลังจากประเมินดูแล้วว่า หากฝืนให้รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียง รับร่างข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือเบร็กซิตฉบับปัจจุบัน ที่แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลยังคัดค้าน มีหวังไม่ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงขาดลอยแน่นอน นางเทรีซา เมย์ ขอเลื่อนการลงมติเบร็กซิตออกไปก่อน โดยอ้างว่าอยากเจรจากับผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปเสียก่อน เพื่อขอแก้ไขรายละเอียดในร่างข้อตกลง ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

ประเด็นหลักที่เป็นปัญหาของร่างข้อตกลงเบร็กซิตฉบับนี้คือ ปัญหาเรื่องภาษีการค้าและการข้ามแดนของไอร์แลนด์เหนือที่เป็นชาติสมาชิกของสหราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่เป็นชาติสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งรัฐสภาอังกฤษมองว่า ร่างข้อตกลงเบร็กซิตฉบับนี้ นาง เทรีซา อ่อนข้อและตกเป็นเบี้ยล่างสหภาพยุโรปมากเกินไป หากสหภาพยุโรปไม่ยอมเจรจาหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆเพิ่มเติม ทำให้ข้อตกลงเบร็กซิตล้มเลิกไป นางเทรีซา เมย์ อาจต้องแสดงรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

Tag : แยกตัว เบร็กซิต สหภาพยุโรป อียู ข่าวต่างประเทศ