ชาวบ้านลงขันจ้างขุดบ่อน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านโคราช ลงขันจ้างช่างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อสูบน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน หลังพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเร็วกว่าทุกปี

ภายหลังจากที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งไปแล้ว 19 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ พร้อมกับแจ้งให้ชุมชนต่าง ๆ ได้ทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ไปกักเก็บไว้ในสระน้ำชุมชน สำหรับใช้อุปโภค-บริโภค และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง

แต่ปรากฏว่าหลายพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติให้สูบน้ำกักเก็บได้ จึงได้พากันเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำเก็บไว้แทน โดยเฉพาะที่บ้านหนองสาน หมู่ที่ 13 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านได้ลงขันกันจ้างช่างเจาะน้ำบาดาลที่บริเวณท้ายหมู่บ้าน เพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินสูบขึ้นมากักเก็บไว้ในสระน้ำของชุมชน สำหรับไว้อุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง หลังจากที่สระน้ำของชุมชนมีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าทุกปี เพราะเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน จนไม่สามารถสูบน้ำมาเก็บไว้ในสระน้ำของชุมชนได้

ซึ่งหมู่บ้านหนองสานแห่งนี้ มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งหมด 237 หลังคาเรือน ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศเสียงตามสาย แจ้งเตือนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดทุกวันด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ลงขันจ้างขุดบ่อน้ำบาดาล ภัยแล้ง ขุดบ่อน้ำบาดาล