Green Report : ปั่นจักรยานลดมลพิษ ลดใช้พลังงาน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

กระแสปั่นจักรยานทุกแห่งหนในประเทศไทย กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งจากกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ซึ่งการปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษในอากาศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเมื่อพบว่าปัจจุบันคนไทยหันมาใช้จักรยาน ทั้งในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมสันทนาการ และปั่นจักรยานเพื่อการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะการปั่นในชีวิตประจำวันมีมากสุด

จากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2543 พบว่าภาคคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศไทย มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ถึง 27 เปอร์เซ็นต์ ของภาคการผลิตและการใช้พลังงาน ขณะที่ในระดับโลก ภาคคมนาคม มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13 เปอร์เซ็นต์
  
ขณะที่การวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังพบว่าการปั่นจักรยานที่อุปกรณ์ประเภทยางล้อรถและอะไหล่รถ มีส่วนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 27 กรัมต่อคัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับการขับรถยนต์ 1 คัน ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 271 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร
      
ถึงแม้การปั่นจักรยานจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก แต่ประเทศไทย ยังมีผู้ใช้จักรยาน เพื่อการเดินทางน้อย เพราะสภาพถนนไม่เอื้ออำนวย กลัวเกิดอันตราย โดยประเทศที่ปั่นจักรยานมากสุด คือ เนเธอร์แลนด์ มีผู้ปั่นจักรยาน เฉลี่ยมากถึง 99 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ รองลงมาคือ เดนมาร์ก เพราะภาครัฐสนับสนุน อำนวยความสะดวกทั้งเส้นทาง ความปลอดภัยและสร้างความตระหนักในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
              
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้คนปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวก ภาครัฐยังต้องให้ความรู้การปั่นจักรยานที่ปลอดภัย และการ "แชร์เลน" หรือการใช้ถนนในการขับขี่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ยังแนะนำว่า บางเส้นทางอาจจะไม่จำเป็นต้องมีไบค์เลน แต่ควรจะมีสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบว่าเส้นทางดังกล่าวมีการปั่นจักรยานด้วย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้

Facebook : ,Ch7 Social Care

Tag : Green Report