หลักสูตรการรบแบบจู่โจม เข้าตีที่มั่นแข็งแรง

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

การเข้าตีที่มั่นแข็งแรง ในภาคป่าและภูเขา ของนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม หรือหลักสูตรแรนเจอร์ รุ่น 130 จะต้องออกเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเข้าโจมตีต่อที่หมาย ซึ่งใช้พื้นที่สถานีหน่วยพิทักษ์ป่าคลองน้ำแห้ง เป็นสถานที่การฝึก โดยข้าศึกได้มีการเข้าไปยึดภูมิประเทศที่ได้เปรียบ รวมทั้งมีการปรับปรุงภูมิประเทศให้เหมาะกับการตั้งรับ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีการวางแผนและเข้าตี  และเคลียร์ตัวอาคารต่างๆ  ซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พัก และที่ทำการของฝ่ายข้าศึกเอง เพื่อเป็นการฝึกการเป็นผู้นำให้กับนักเรียน
              
แต่หลังจากที่เข้าตีต่อที่มั่นแข็งแรงเสร็จ นักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจม จะได้รับภารกิจเพิ่มอีกภารกิจ   นั้นก็คือภารกิจการกวาดล้างข้าศึกที่เหลือ เพราะในการรบจริง กำลังข้าศึกส่วนนี้จะทราบถึงกำลังรบ รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ของฝ่ายเราแล้ว หากกลับไปรวมกับกำลังพลส่วนอื่น จะทำให้เรากลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ และถูกข้าศึกโจมตีกลับได้ และนี่คือการฝึกการเข้าตีที่มั่นแข็งแรงของหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 130