ใช้ ม.44 ปลดล็อกการเมือง - ปลดล็อกยื่นบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

วันนี้หัวหน้า คสช.ออกสองคำสั่งสำคัญ ที่มีผลปลดล็อกพรรคการเมือง และปลดล็อกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช.

การออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่ง คสช.และประกาศ คสช.รวม 9 ฉบับ ส่งผลให้นอกจากพรรคการเมืองจะทำกิจกรรมได้ตามปกติแล้ว ยังหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์และจัดระดมทุนได้ด้วย 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายเพิ่มเติมว่า จากคำสั่งนี้พรรคการเมืองสามารถปราศรัยหาเสียง ลงพื้นที่ได้ โดยยังไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมา จึงจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่าย ซึ่งตามปฏิทินเลือกตั้งคาดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะประกาศใช้ 2 มกราคมปีหน้า

อีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2561 ที่เปิดทางให้ ป.ป.ช. ออกประกาศตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่ ไม่ต้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เพื่อแก้ปัญหากรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่ลาออก โดยก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ออกประกาศกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

ในคำสั่งฉบับนี้ ยังให้ ป.ป.ช.มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

Tag : คสช ปลดล็อกพรรคการเมือง ปลดล็อคยื่นบัญชีทรัพย์สิน เลือกตั้ง เลือกตั้ง62 ม 44