คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุกฝ่ายจับมือทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก ตอนที่ 5

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พร้อมทีมงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งร่วมขยายผลตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี กรณีที่ดินหลังวัดกว่า 3 ไร่ ที่ใช้เงินวัดซื้อปี 2553 แต่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายธารทอง ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้รับซื้อฝากตั้งแต่ปี 2556 ตามสัญญาที่ทำไว้วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 กำหนด 1 ปี จำนวนเงิน 5,332,000 บาท

วันพรุ่งนี้ ฟังคำชี้แจงจากผู้รับซื้อฝากตามสัญญาที่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินวัดบางแพรก โดยเฉพาะราคาที่ดินที่จะขายคืนให้วัดบางแพรก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7