พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 15:39 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว Bike อุ่นไอรัก