ดีเดย์!! รัฐจ่ายค่าเช่าบ้านผู้ถือบัตรคนจน โอนเงินช่วยค่าเช่าบ้าน 400 บาท

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า วันนี้จะเริ่มโอนเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรกซึ่งเป็นในของค่าเช่าบ้านคนชราที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ 400 บาท ซึ่งบรรยากาศในหลายพื้นที่ ก็มีคนไปต่อคิวกดเงินสดกันตั้งแต่ช่วงเช้า

โดยในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินโอนคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 5% จากยอดใช้จ่ายเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสวัสดิการ รอบสุดท้าย เพื่อช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล ให้กับผู้สูงอายุอีกคนละ 1,000 บาทด้วย

ส่วนยอดการโอนเงิน 500 บาท เมื่อช่วงวันที่ 8 ถึง 10 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น สามารถโอนให้ได้แล้ว 11.3 ล้านคน วงเงิน 5,660 ล้านบาท มีผู้ถือบัตรกดเงินสดออกไปใช้แล้ว 4.6 ล้านคน คิดเป็น 2,300 ล้านบาท และใช้ซื้อสินค้า 8.5 แสนคน คิดเป็นเงิน 425 ล้านบาท รวมมีการใช้จ่ายแล้ว 5.4 ล้านคน คิดเป็นเงินที่ใช้จ่าย 2,725 ล้านบาท เหลืออีก 5.9 ล้านคน ยังไม่กดออกมา

Tag : ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการแห่งรัฐ