พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : ชวนลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผลของการลดใช้ถุงพลาสติกช่วง 4 เดือนแรก ทั่วประเทศสามารถลดไปได้ 350 ล้านใบ

ปัจจุบันตลาดสดทั่วประเทศ ตื่นตัวให้ความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกลง เพราะประโยชน์อีกด้าน พ่อค้าแม่ค้า ลดต้นทุนจากการซื้อถุงพลาสติกใส่ของได้

เช่นเดียวกับ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร่วมกันลดและช่วยรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างความคุ้นชินให้ประชาชน ซึ่งเริ่มเห็นผล โดยในช่วงโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม" เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้ กว่า 350 ล้านใบ หรือลดลงได้กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จาก  4 หมื่น 5 พันล้านใบต่อปี

การรณรงค์ลดใช้ถุงใช้โฟม ยังต้องขยายความร่วมมือไปอีกหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการนำ ไบโอพลาสติก หรือนวัตกรรมที่ช่วยให้ย่อยสลายง่าย มาใช้เป็นวัตถุดิบ ทดแทนการใช้พลาสติก

จากนี้ทุกวันที่ 4 ของเดือน จะมีกิจกรรมร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกทั้งห้างสรรสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กันอย่างต่อเนื่อง เตรียมตัวพร้อมนำถุงผ้าหรือวัสดุอื่นทดแทนมาใช้กัน

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report