News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุกฝ่ายจับมือทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก ตอนที่ 6

ยืนยันพร้อมขายที่ดินคืนให้วัดราคากว่า 10 ล้านบาท คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี กรณีนำที่ดินวัดไปขายฝาก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 กำหนด 1 ปี จำนวนเงิน 5,332,000 บาท จากนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายธารทอง ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้รับซื้อฝากในปี 2556 โดยก่อนหน้านี้ได้หารือปัญหานี้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ตามขั้นตอนกฎหมาย ติดตามทวงคืนที่ดินหลังวัดกว่า 3 ไร่ ซึ่งใช้เงินวัดซื้อในปี 2553

ล่าสุด นายธารทองยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 ทางโทรศัพท์ ว่าพร้อมขายที่ดินคืนให้วัดบางแพรก   

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะมีบทสรุปการแก้ไขปัญหาที่ดินวัดบางแพรก