News

เตือน!!!! "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นได้ทุกฤดู

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากโรคนี้ สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับช่วงนี้ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศร้อนสลับเย็นซึ่งอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดง่าย แม้จะเป็นสุนัขในบ้านที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม อาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากที่สุนัขของตนเองไปเล่นกับสุนัขจรจัดนอกบ้านได้ กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนว่าควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อพิษสุนัขบ้าโดยใช้หลักคาถา 5 ข้อดังนี้
1.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์
2.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน
3.อย่าแหย่ เพราะอาจโดนสัตว์กัด
4.อย่าหยิบ อาหารสัตว์ขณะกำลังกิน
5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย

หากถูกสุนัข หรือแมวกัด ควรให้ล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด และฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโปรวิดีน หรือแอลกอฮอล์ และรีบไปโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด โดยต้องฉีดวัคซีนให้ครบชุด และตรงตามนัด จึงจะได้ผลเพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแสดงอาการป่วยแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422

หากถูกสุนัข หรือแมวกัด ควรให้ล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด และฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโปรวิดีน  หรือแอลกอฮอล์ และรีบไปโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด โดยต้องฉีดวัคซีนให้ครบชุด และตรงตามนัด จึงจะได้ผลเพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทแสดงอาการป่วยแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422