พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพเป็นข่าว : มูลนิธิโรเกชั่น มอบทุนให้นักศึกษาครุศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 08:57 น.

Views

เมื่อพูดถึงการศึกษา บางคนที่มีฐานะยากจนอาจจะไม่มีโอกาสทัดเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม ต้องขอบคุณ มูลนิธิโรเกชั่น ที่ร่วมมอบทุนการศึกษา

ปัจจุบันยังขาดแคลนผู้ที่ให้ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งทั้ง 2 วิชานี้มีความสำคัญ ถือได้ว่าเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ทำให้เราก้าวหน้าในชีวิต

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และมูลนิธิโรเกชั่น จัดงานระดมทุนเพื่อที่จะหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ และเอกวิชาคณิตศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่ารียน เพื่อที่จะเป็นครูหรือแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต

เนื่องจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และมูลนิธิโรเกชั่น เล็งเห็นความสำคัญว่า คุณครูทำให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นอนาคตของสังคม นับว่าเป็นบุคลากรที่มีค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน และส่งเสริมให้คุณครูมีการพัฒนาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมไทยต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว มูลนิธิโรเกชั่น มอบทุนการศึกษาให้ครู มูลนิธิโรเกชั่นมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิโรเกชั่น โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ