ทำความรู้จัก ปลาเต็กเล้ง ปลาเข็มขนาดใหญ่ ไม่ดุร้าย ไม่เคยพบทำร้ายคนในไทย

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

"ปลาเต็กเล้ง" หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "ปลากระทุงเหว" จัดอยู่ในวงศ์ปลาเข็มแม่น้ำ เป็นวงศ์ปลาในชั้นปลากระดูกแข็ง มีรูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลาเข็ม แต่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่ามาก พบมีขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง 120 เซนติเมตร มีหลากหลายชนิด มีปากแหลมยาว ทั้งฟันบนและฟันล่างมีซีเล็กๆ ที่แหลมคม มีเกล็ดขนาดเล็ก เกล็ดตามแนวเส้นข้างลำตัวมีประมาณ 130 - 350 แถว ครีบหลังมีก้านครีบแขนงประมาณ 14 - 23 ก้าน ครีบอกใหญ่และแข็งแรง ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก 

"ปลาเต็กเล้ง" อาศัยอยู่ในน้ำทะเล เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร โดยไล่ล่ากินปลาที่มีขนาดเล็กกว่า รวมถึงแมลงและสัตว์น้ำต่างๆ บริเวณผิวน้ำ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ส่วนมากจะพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่ติดกับปากแม่น้ำ จึงจัดเป็นปลาน้ำกร่อยอีกจำพวกหนึ่ง

"ปลาเต็กเล้ง" เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็ว ไม่ดุร้ายแต่ตกใจง่าย เมื่อตกใจแล้วจะว่ายพุ่งพรวดออกไป แต่จะไม่จู่โจม หรือเข้ามาทำร้ายคน เพราะมักจะกลัวคนและว่ายน้ำหนี เป็นปลาที่สามารถกระโดดจากผิวน้ำได้สูงมาก ยังไม่เคยพบปลาชนิดนี้ทำร้ายคนในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศเคยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกจู่โจมด้วยปลาชนิดนี้

การแพร่ขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่ติดกับวัสดุต่างๆ ใต้น้ำ ใช้เวลาประมาณ 6 - 9 วัน ก่อนฟักเป็นตัว

Tag : ปลาเต็กเล้ง