รู้หรือยัง? ผู้ขับขี่หน้าใหม่-อายุไม่เกิน 20 ปี ดื่มได้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

จากกรณีที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีการเผยแพร่แผ่นโฆษณา "รู้หรือยังกฎหมายใหม่ เมาแล้วขับ " ในโลกออนไลน์ ระบุถึงโทษและปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่เมาแล้วขับว่าไม่เกินเท่าใดตามกฎหมายกำหนด  โดยผู้ขับขี่ทั่วไปห้ามมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ดื่มและขับขี่ที่อายุไม่เกิน 20 ปี ห้ามเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากฝ่าฝืนตรวจพบจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000-20,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออาจถูกยึดรถไม่เกิน 7 วัน 
              
พลตำรวจตรีเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ หนึ่งในคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ชี้แจงอย่างนี้ กรณีดังกล่าวเป็นกฎกระทรวงที่มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว แต่เพิ่งมาเป็นกระแส เนื่องจากมีการส่งต่อกันในโลกโซเชียล โดยถูกนำมาบังคับใช้ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ขับขี่ที่พึ่งได้รับใบขับขี่ครั้งแรก  กลุ่มเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ กลุ่มที่ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท  และผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตหรือถูกพักใช้   ซึ่งหากขับขี่แล้วถูกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถูกดำเนินคดีทันที โดยตามขั้นตอนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำสำนวนคดีให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องต่อศาล ซึ่งโทษจำคุกและปรับอยู่ที่ดุลพินิจของศาล
              
ทั้งนี้กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ต้องการกลั่นแกล้งผู้ขับขี่รถแต่ต้องการให้ผู้ขับขี่หน้าใหม่ระมัดระวังตัวไม่ดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นอันตรายแก่ผู้ร่วมทางและประชาชนทั่วไป ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ขับขี่ที่คิดจะใช้วิธีไม่เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับทันที
              
ส่วนเรื่องการยึดรถ 7 วันเป็นคำสั่งของ คสช.ที่เคยออกไว้ก่อนหน้านี้ โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ทำการยึดรถ  เนื่องจากจะเป็นภาระในการหาพื้นที่จัดเก็บและรับผิดชอบ แต่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จัดการในส่วนนี้แทน

Tag : เมาแล้วขับ