รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจโรงงานขยะ จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของกลุ่มบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ที่ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนเดินทางต่อไปประชุม ครม.สัญจร ร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดหนองคาย โดยมี นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงและพาเยี่ยมชมการทำงานของโรงงาน

หลังตรวจโรงงานแปรรูปขยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่าโรงงานแห่งนี้ถือเป็นโรงงานต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยถูกชาวบ้านโดยรอบต่อต้านการกรองขยะของโรงงาน แต่ผู้บริหารได้ลงพื้นที่ชี้แจงและให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบโรงงาน จนชาวบ้านมั่นใจว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

จากการตรวจสอบของคณะไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน อีกทั้งโรงงานยังมีระบบบำบัดน้ำขยะเป็นน้ำใส เพื่อนำกลับไปใช้ในการกระบวนการผลิตโดยไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกด้วย