News

คอลัมน์หมาย 7 : ทุกฝ่ายจับมือทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก

เจ้าอาวาสวัดบางแพรก ระบุว่าทนายความของผู้รับซื้อฝากที่ดินได้มาหารือวันเสาร์ที่ผ่านมา เบื้องต้นเอกชนรายนี้ จะขายคืนที่ดินหลังวัดกว่า 3 ไร่ ให้วัดบางแพรก ตามราคาที่ยังค้างชำระรวมดอกเบี้ยที่ราคากว่า 4,000,000 บาท

ขณะที่อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. แนะวิธีแก้ไข ให้แปลงหนี้ทางโลก เป็นหนี้ทางธรรม

ด้าน นายธารทอง ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้รับซื้อฝากที่ดินวัดบางแพรก ยืนยันจะขายที่ดินคืนให้วัดตามราคาดังกล่าว โดยให้ผ่อนชำระได้

ปัญหาที่ดินวัดบางแพรก ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว แต่ในทางสงฆ์ แก้ไขปัญหานี้อย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้...