พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครม.อนุมัติ ปตท.สผ.ชนะประมูลแหล่งปิโตรเลียม เอราวัณ-บงกช

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้เครือบริษัท ปตท.สผ.เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ทั้งในแหล่งเอราวัณ และบงกช

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร จังหวัดหนองคาย มีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี 2 ประเทศไทย เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในแหล่งเอราวัณ และ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในแหล่งบงกช

พร้อมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจลงนามในสัญญาเมื่อผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้ชนะการประมูลได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบมาตรการที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ทั้งสองสาย เริ่มหลังเวลา 00.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 00.00 น.วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นจำนวน 8 วัน

ส่วนกระทรวงกลาโหม ก็มีโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน หรือโครงการเติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 แบ่งเป็น 3 กลุ่มงานทั้งการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชน และให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ด้วย

Tag : ประมูลแหล่งปิโตรเลียม คณะรัฐมนตรี เอราวัณ บงกช